Klachtenregeling

Point of Concept t.h.o.d.n. Vlondervloeren.nl

Klachten 

Point of Concept streeft ernaar om u zo snel en goed mogelijk van dienst te zijn. Indien onze dienstverlening niet naar wens verloopt, dan horen wij dit graag. Wij vinden het namelijk vervelend indien u een negatieve ervaring heeft over onze dienstverlening. Daarom nemen wij uw klacht ook zorgvuldig in behandeling. Een klacht kan betrekking hebben op onze dienstverlening, maar bijvoorbeeld ook op onze werkwijze. Samen met u zoeken wij naar een oplossing.

Termijn indienen klachten

Als u een klacht heeft, dient u dit onmiddellijk mondeling aan ons te melden. Daarnaast dient u binnen zeven (7) kalenderdagen na ontvangst en ingebruikneming van de goederen de klacht bij ons te hebben ingediend. 

Indienen klachten

Wanneer u een klacht heeft kunt u deze mailen naar info@pointofconcept.com. 

Vereisten klacht

Om de klacht in behandeling te kunnen nemen, dient de klacht aan de volgende vereisten te voldoen:

  • In de Nederlandse taal;
  • Nauwkeurige omschrijving van de klacht;
  • Eventueel met een mogelijke oplossing voor het probleem;
  • Eventueel met bewijsstukken;
  • Vermeld uw naam, adres en overige contactgegevens.

Wij zullen de klacht vervolgens oppakken.

Klachtenafhandeling

De verantwoordelijke persoon zal binnen veertien (14) kalenderdagen contact met u opnemen om de klacht telefonisch te bespreken of u uitnodigen voor een persoonlijk gesprek. Na afloop ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de besproken klacht en de gemaakte afspraken. Point of Concept streeft er naar uw klacht binnen dertig (30) kalenderdagen af te handelen.

Klachten over persoonsgegevens

Indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

    OFFERTE AANVRAGEN